Mediabestand

Den Haag in feestdos (HD)

Feestelijkheden in Den Haag t.g.v 25-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina

Opnamen uit 1923 van versierd Den Haag, ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Vervolgens opnamen van de huldiging op 31 augustus 1923.

Meer

00.00 Tekst : Den Haag in feestdos. Opname Polygoon filmfabriek Haarlem. In een door de heer C. Scheepbouwer ter beschikking gestelde 12 pk Renault maakten de Polygoon operateurs een tochtje door de versierde Residentie
00.17 Deze auto voor cafe-restaurant 'De Burcht'
00.22 Spuistraat bij de Passage
00.38 De Wagenstraat
00.47 Gedempte Gracht
00.53 De Boekhorststraat
01.02 De Schoolstraat
01.09 De Prinsestraat met HTM tram
01.16 De Piet Heinstraat met lijn 5 en de fabriek van Mutters
01.23 De Anna Paulownastraat
01.29 Laan van Meerdevoort
01.36 De Parkstraat bij de Mauritskade
01.42 De Hoogstraat richting Plaats, en de Plaats zelf
01.53 De tijdelijke ambtswoning van de minister van Buitenlandse Zaken, het paleis Kneuterdijk
02.00 Lange Voorhout met wandelaars
02.05 De Badhuisstraat in Scheveningen
02.16 Hofje in Scheveningen
02.23 Versierd Noordeinde, ter hoogte van het paleis lopen vele mensen om de versieringen te bekijken
03.00 Het door Boskoper kweekers versierde paleis Noordeinde
03.11 Arbeiders leggen onder toezicht van tuinbaas G. Snel de laatste hand aan de versieringen
03.23 Tekst : Huldiging van H.M. de Koningin door het garnizoen Den Haag op 27 aug. 1923
03.35 Voorrijden van een caleche bij Paleis Noordeinde met Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik, en Prinses Juliana
03.44 Opgestelde Grenadiers en Jagers, met rechts de door hen aan te bieden schemerlamp
04.02 Defile van de Koninklijke Militaire Kapel voor de Koninklijke Familie welke gezeten is in een open caleche, naast hen de vice-admiraal Bauduin
04.17 Enige beelden van de door de militairen aangeboden 'schitterende' schemerlamp
04.24 Tekst : De huldiging van de koningin op 31 augustus 1923 te 's-Gravenhage
04.37 Vier Polygoon operateurs vertrekken met hun camera's vanaf het Asta theater om een en ander te gaan filmen
04.45 Twee met bloemen versierde Harly Davidson motoren van de Haagse politie
05.03 Kolonel Laatsman, die de huldiging zou leiden, in de zijspan van een politiemotor
05.10 De koninklijke Familie in open caleche op weg naar Paleis Noordeinde, komende van de Ruigenhoek
05.14 Spelende harmoniekorpsen bij Plein 1813 onder leiding van kapelmeesetr G.F. Jouvenaar
05.40 Agenten in een open autobus
05.50 Praalwagen met 'Marker bruiloft' tafreel
06.06 De Haagse burgemeester Patijn met een aantal heren voor het pand Noordeinde 70
06.12 Hoofdcommissaris van politie Van 't Sant
06.31 Aankomst van rijtuig met kamerheren
06.39 De Koninklijke Familie komt in de open caleche bij het Paleis Noordeinde aan vanuit de Paleisstraat. Bij de rechter zuilengang worden zij toegezongen door
Toonkunst onder leiding van dirigent Brandt Buys
07.37 Wilhelmina, Hendrik, en Emma verschijnen op het balkon, Juliana staat achter een raam
07.40 Het defile ; er passeren de bereden politie, een muziekkorps, en de huzaren. Bij het standbeeld staan een aantal operateurs aan hun camera's te slingeren
08.34 Passeren van muziekkorps Klein maar Dapper, het Leger des Heils met hun muziekkorps, een praalwagen van de Bijbelvereniging, herauten, een sportclub, open auto's, en praalwagens
10.17 De Ridders van de Militaire Willems-Orde bieden een bloemstuk aan. Zij stellen zich aan de achterkant van het paleis op voor het maken van een foto
10.50 Het bestuur der Ridders in beeld, waaronder generaal Snijders
10.53 Einde

Maker:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum:
30 augustus 1923
Lengte:
11:08

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
Film 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: